Vsakoletni Festival LGBT filma (prej Festival gejevskega in lezbičnega filma), je letos izgubil svoj primarni vir državnega financiranja na razpisu Slovenskega filmskega centra (SFC), od katerega je festivalu vsako leto kapnilo okoli 7.000 evrov. Organizator festivala ŠKUC je bil o zavrnitvi financiranja obveščen 3. avgusta (odločitev o zavrnitvi je bila glede na prejeti dokument sprejeta že 28. maja), češ da je vloga »nepopolna in vložena s strani neupravičene osebe«. V dokumentu ni bilo jasneje obrazloženo, kaj naj bi bilo na vlogi nepopolnega, ŠKUC pa prav tako (v dveh mesecih od odločitve komisije) ni bil pozvan k dopolnitvi vloge. Zgodba med Škucem in fimskim centrom ni nova in se vleče že leta: ŠKUC je leta 1994 ustanovil Emotionfilm (ki od ustanovitve dalje dejansko deluje neodvisno od ustanovitelja), ki ima do SFC neporavnane obveznosti. Kljub temu, da sta se obe strani, tako Emotionfilm kot SFC, dogovorili in podpisali pogodbo za obročno odplačevanje dolga že aprila letos, je dolg naenkrat postal razlog zavrnitve razpisne vloge Škuca. ŠKUC se je na odločitev SFC sicer pritožil, toda glede na to, da so bila sredstva do tedaj že razdeljena, v realnosti 31. Festival LGBT filma ostaja brez financiranja.