Govor, ki želi ponižati, razčlovečiti družbeno skupino, ji odvzeti dostojanstvo in jo postaviti v podrejeni položaj. Z besedami razčlovečiti, diskriminirati, prestrašiti in spodbuditi nasilje. Vse našteto lahko razumemo kot in uvrščamo pod sovražni govor. Govor, ki izvira iz sovražnosti, diskrimantornih ideologij in ki ga omogočajo družbena razmerja moči. Ko govorimo in poslušamo o sovražnem govoru, se navadno osredotočamo nanj kot na specifičen pojav in izoliran fenomen sovražnosti in diskriminatornega govora, ki ga sicer obsojamo in se nad njim zgražamo, a vendar ga ne razumemo kot simptom širših družbenih dogajanj in razmerij. Sovražni govor je v svojem bistvu neposredni izraz družbene moči, ki jo posamezniki in/ali skupine imajo. To pomeni, da je sovražni govor orodje vsiljevanja in pomnoževanja družbenega položaja manjšin, po domače bi lahko rekli, da se s sovražnim govorom manjšinam pokaže “kje jim je mesto”.