Zagotovo se spomnite teze izpred nekaj let, da bo dejavnost medijev doletel enak polom, kot se je zgodil gradbeništvu. Ta izjava novinarjev je bila izrečena znotraj ceha na okrogli mizi Društva novinarjev Slovenije v času najhujše gospodarske krize. Z nekajletno distanco se zdi mogoče pretirana, saj doslej, razen Dela Revij in Žurnala, ni propadel noben večji medij, a je to daleč od resnice. Podrobnejši pogled nam namreč pokaže, da veliko medijskih družb od takrat počasi, a zanesljivo nadaljuje drsenje v vse bolj negotov položaj, ki bi ga lahko označili kot propadanje na obroke. Kar nekaj jih v bližnji prihodnosti čaka dvoje: ali temeljita sanacija ali pa konec njihovega obstoja. Največjo ceno za trenutne razmere plačujejo medijski delavci, med njimi pa predvsem novinarji, in tisti del javnosti, ki ga zanimajo kredibilne in kvalitetne medijske vsebine.