Ne slepim se, da vem, kako je biti ženska v sodobni kapitalistični družbi. Kar mislim, da vem, ni iz prve roke, temveč razumem skozi opazovanje, sočustvovanje, razmišljanje in branje. Zato sledeče besedilo govori predvsem o meni, izobraženem hetero belem moškem, ki se trudi, da ne zaide v viktimizacijo ali pozitivno diksriminacijo ženskega spola in ki se ima za feminista.

Menim, da spolno določeno telo nima nekega čistega ali naravnega “izvora” zunaj kulture – biologija spola oziroma njegova izvorna narava je inherentno družbena. Iz tega sledi, da “kar imamo med nogami” (biološko) ni tisto, kar v resnici definira naš spol. Spol je namreč družbeni konstrukt, ki ga oblikuje okolje od trenutka, ko prilezemo na svet: vzgoja, vrstniki, učitelji, širša družina in mediji v kompleksnem prepletu s psihološkim razvojem in genetsko podlago posameznika ali posameznice.