Koliko ljudi si želi, da bi bila ta pesem krajša / Koliko ljudi si želi, da se ne bi nikdar končala …