Obolenja, ki so predvsem rezultat sodobnega zahodnega življenjskega sloga – debelost, diabetes, srčno-žilne bolezni, rak – bi v pomembnem deležu preprečili že zgolj z uživanjem nekaj več sadja in zelenjave. Slabega pol kilograma na dan bi bilo več kot dovolj. O tem ni nobenega dvoma, to dokazujejo brezštevilne študije. Zakaj potem kampanje, ki nas o tem prepričujejo že leta, ne delujejo?

Kronične nenalezljive bolezni degradirajo življenje posameznika in nemalokrat celotne družine v životarjenje, družbo kot celoto pa stanejo neverjetne količine denarja: seštevek izgubljenih delovnih ur in stroškov posameznika, njegove družine, okolice, v katero manj vlaga, družbe, zdravstva in gospodarstva ocenjujejo na 130 milijard na leto zgolj za Evropo, globalno pa naj bi do leta 2030 povzročile 44 trilijonov evrov stroškov.