Izvolitev nove urednice Tribune, ki je dosedanji sodelavci in uredništvo časopisa ne podpirajo, je svojevrsten dogodek, ki ga lahko zlahka spregledamo, če ne detektiramo natančno, kaj se je pravzaprav zgodilo. Dogodka ne smemo prehitro uvrstiti v eno izmed lažnih, samoumevnih alternativ, s katerimi po navadi skušamo misliti vlogo in status neodvisnih medijev. Ne gre namreč za bitko med populistično in alternativno kulturo oziroma za nasprotje med kritično in obstoječemu sistemu naklonjeno držo. Kot tudi ne gre za nasprotje med prilagajanjem zahtevam trga in neodvisnim oblikovanjem medijskih vsebin. Glavni razlog za problematičnost in nelegitimnost imenovanja nove urednice Tribune moramo iskati nekje drugje.