Napredki v medicini se zadnje čase dogajajo na vseh področjih. Od z možgani upravljanih 3D-natisnjenih umetnih udov do inovativnih načinov zdravljenja duševnih bolezni. Eden izmed takih primerov je ketamin, predstavnik nove skupine antidepresivov, tako imenovanih NMDA-antagonistov. V razvitih državah je depresija v starostni skupini od 18. do 44. leta vodilni vzrok smrti in naj bi postala drugi največji svetovni zdravstveni problem do leta 2020, takoj za srčno-žilnimi obolenji. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije naj bi imelo depresijo vsaj 120 milijonov prebivalcev sveta. Število izdanih zavojčkov zdravil proti depresiji na naših tleh narašča, medtem ko odkrivanje novih pristopov zdravljenja zaostaja. Upoštevajoč podatek, da manj kot tretjini bolnikov s hudo depresijo simptomi izzvenijo ob jemanju trenutno dostopnih antidepresivov, je to resen problem.